sábado, 18 de octubre de 2008

FENACO recomana el consum d'aliments derivats de l'agricultura ecològica

FENACO recomana el consum d'aliments derivats de l'agricultura ecològica com un important Indicador de l'Estat de Salut tant a nivell individual com comunitari.

L'Organització Col·legial Naturopática FENACO a Balears valorá positivament les dades sobre agricultura ecològica en la illa de Menorca, on l'augment d'extensió dedicada al cultiu i cria de bestiar ecològic és un element fonamental que incideix directament en la salut, entesa com qualitat de vida, de la població, evitant amb això un cúmul de problemes de salut derivats d'un consum d'aliments no biogénicos.

Menorca és la illa de l'archipiélago que té un major percentatge de terra cultivable destinada a l'agricultura ecològica. Així ho indica la memòria de 2007 de producció agrària presentada ahir pel departament d'Economia del Consell. Segons les dades de la institució insular, Menorca destina el 10,07% del total de la seva superfície agrícola utilitzada a aquest tipus d'agricultura. Mallorca només disposa del 9,03% i Eivissa dedica el 2,63%. Per extensió, Menorca té 3.048,4 hectàrees registrades en el Consell Balear de Producció Agrària Ecològica (CBPAE). D'aquesta xifra, cap reseñar que 2.468,9 hectàrees ja es consideren producció ecològica al 100% mentre que les 579,5 restants es troben en fase d'adaptació. Cada productor inscrit al CBPAE ha de passar dos anys per a condicionar la seva forma de treballar a les demandes administratives. A Menorca hi ha un total de 62 operadors registrats.

La majoria d'aquests terrenys es destinen a pastures i forrajes per a complementar l'alimentació dels bestiars. Es tracta de 2121 hectàrees. També cal reseñar els 492,6 de boscos i que s'usen per a recolectar productes silvestres. Un altre cultiu remarcable són els cereals i legumbres que ocupen 357 hectàrees.

Pel que fa a animals tractats amb mètodes ecològics, Menorca lidera la cabanya bovina amb 456 reses per 445 de Mallorca pel que fa a la producció de carn. Referent a lácticos, Menorca disposa de 45 caps per 20 Mallorca. En bestiar ovino la diferència és més àmplia. Mallorca disposa de 12.424 animals per 2.481 de Menorca. Les granges mallorquines tenen a més 190 ovelles per a la producció de llet per cap de Menorca. Quant a cabres, Mallorca posseeix 338 exemplars per 140 de Menorca. Destaca que la nostra Illa manca de producció avícola per a carn encara que sí té 408 gallines ponedoras de les 3.652 censades per a tot l'archipiélago balear.
Aquest divendres comencen en el recinte ferial d'És Mercadal les IV Jornades de Ramaderia Ecològica. La cita inclou un seminari paral·lel destinat als veterinaris d'aquest tipus de cabanyes. Aquestes trobades de treball tindran la seva continuació en Sant Lluís el dissabte al matí amb l'assistència confirmada i la ministra de Medi ambient, Elena Espinosa.

Per a la consellera d'Economia, Antònia Allès, «es tracta d'un punt de trobada i reflexió que permet l'intercanvi d'experiències i el conèixer noves actuacions que puguin ajudar a actuacions agrícoles més provechosas». Allès es referia a noves fórmules de comercialització dels productes o l'ús d'energies renovables.
Sergi Creu, del Col.legi de Veterinaris, va recalcar que «es tata d'un tema en el qual tot just hi ha documents escrits, per aquesta raó és tan important el poder compartir dades amb altres ramaders per a poder millorar el rendiment de les explotacions».

sábado, 11 de octubre de 2008

En el Día Internacional del Trabajo Decente SINPRONA y FENACO reivindican los derechos sociolaborales de los profesionales Naturópatas.

El concepto de trabajo decente, se introdujo por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1999 y supone un salario digno, la protección social básica y los derechos sindicales y laborales fundamentales.

Desde el SINPRONA (Sindicato Profesional de Naturópatas) entidad vinculada a la Organizacion Colegial Naturopática FENACO y que representa a todos aquellos profesionales naturopatas Colegiados FENACO que trabajan por cuenta ajena , hacemos un llamamiento a la reflexión de la Adminsitración para que tenga en cuenta las reivindicaciones históricas de los profesionales Naturopatas en su lucha por el reconocimeinto de la actividad sociosanitaria que realizamos con su concecuente regulación, lo cual permitiría el acceso a derechos sociolaborales, a más estabilidad laboral y calidad profesional. Todo ello en el Dia del trabajo Decente, donde todavia la actividad laboral delprofesional naturópata está cosiderada una labor informal por algunos sectores, aunque no por la mayoria de la ciudadania que acude a los Serviicos de Naturopátia; por todo ello, también exigimos medidas encaminadas al reconocimiento del desarrollo profesional como forma de incentivar al profesional para un continuo y constante perfeccionamiento y actualización de conocimientos profesionales naturopáticos.

Desde SINPRONA y FENACO pedimos estabilidad laboral, igualdad y mejoras estructurales para la profesión Naturopática. La estabilidad laboral que solicitamos al Ministerio de Sanidad viene dada por el reconocimiento por Ley de la actividad profesional que los Naturópatas venimos ejerciendo en España desde 1922. La igualdad profesional es que el Ministerio de Sanidad reconozca la profesión de Naturopatía en igualdad de condiciones con las demás profesiones con el mismo trato legislativo. Y las mejoras estructurales van a posibilitar el desarrollo profesional de la Naturopatía en su ámbito de actuación proyectándose en la sociedad y ocupando el espacio que le corresponde, lo que va redundar en ultima instancia en una asistencia de mayor calidad al ciudadano que actualmente utiliza los Servicios de Naturopatía en España.

Por los derechos sociolaborales del profesional naturópata

Noticias relacionadas
SINPRONA, entidad vinculada a FENACO participará en la Jornada Mundial por el Trabajo Decente
FENACO impulsa el desarrollo de la profesión naturopática negociando la Acreditación Profesional
FENACO hace propuestas concretas para demandas reales del sector naturopático
FENACO: "La Naturopatía tiene un claro y definido marco conceptual"
La Naturopatía es una profesión al servicio de la sociedad La Naturopatía proporciona una asistencia ecológicamente sostenible
La Naturopatía es una Profesión con 85 años de práctica profesional en España
Profesional Naturopata, encantado de conocerte
Manuel Navarro, ratifica, en declaraciones a Punto Radio, la vocación colegial de FENACO
FENACO encamina su actividad a la potenciación profesional de la Naturopatía
La Naturopatía es algo más que un sumatorio de terapias
FENACO por un justo y digno reconocimiento de la profesión naturopática
FENACO reclama al Gobierno medidas para aumentar la competitividad de los Servicios de Naturopatía
FENACO pide estabilidad laboral, igualdad y mejoras estructurales para la profesión Naturopática